Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van Coloris.nl gaat de sitebezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

 

Coloris.nl spant zich er voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig is.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij, alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site.

Alle informatie en producten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden, zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Coloris.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Coloris.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel als immaterieel, die het gevolg zou zijn van verkeerd gebruik van onze producten.

U dient voor gebruik van de bestelde producten eerst de kleur te controleren. Coloris.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door gebruik van een verkeerd geleverd product.

Ook kan Coloris.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke kleurafwijkingen die veroorzaakt worden door het gebruik van het beeldscherm.

Behoudens deze disclaimer, is Coloris.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Vragen?
078 - 677 11 88
  • maandag t/m vrijdag
  • 08:30 - 17:00 uur